رفتن به محتوا

کارگزاری ‌ها زیر ذره ‌بین کاربران فضای ‌مجازی

گزارش حاضر توسط پلتفرم هوشمند كاوان در رابطه با سه كارگزاری آگاه، مفيد و فارابی آماده شده است. در اين گزارش به نظرات كاربران فضای مجازی و موضوعات پربحث در خصوص سه کارگزاری نام برده شده، اشاره شده است. در همين راستا ابتدا نمودار هشتگ‌های پرتكراری كه در شبكه اجتماعی توييتر در رابطه با اين كارگزاری‌ها از دي ماه ۹۸ الی خرداد ماه ۹۹ تكرار شده است، قابل مشاهده است. نمودار زير ابرهشتگ توييتر در رابطه با كارگزاری آگاه در بازه زمانی مورد بررسی می باشد:

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 1.png است
ابر هشتگ توییتر در رابطه با کارگزاری آگاه

با كليک روي هركدام از هشتگ‌ها می‌توان پست‌های مربوطه را مشاهده كرد. پست زير نمونه‌ای از پرتكرارترين هشتگ، #بورس، است كه با كارگزاری آگاه آمده است:

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 2.png است

ابر هشتگ توييتر در رابطه با كارگزاری فارابی در بازه زمانی مورد بررسی:

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3.png است
ابر هشتگ توییتر در رابطه با کارگزاری فارابی

طبق نمودار فوق سه هشتگ #كارگزاری_فارابی، #بورس و #فارابی به ترتيب پرتكرارترين هشتگ‌ها در توييتر در رابطه با كارگزاری فارابی در بازه زمانی مورد بررسی می‌باشند. نمونه پست از #كارگزاری_فاربی قابل مشاهده است:

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 4.png است

ابر هشتگ توييتر در رابطه با كارگزاری مفيد در بازه زمانی مورد بررسی:

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 5.png است
ابر هشتگ توییتر در رابطه با کارگزاری مفید

پست زير نمونه‌ای از پرتكرارترين هشتگ، #بورس، است كه با كارگزاری مفيد آمده است:

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 6.png است

در اين بخش از گزارش به موضوعات پرتكراری كه در فضای مجازی در رابطه با سه كارگزاری مورد بررسی صحبت شده است، اشاره می‌شود. دو نمودار زير موضوعات پربحث در رابطه با كارگزاری مفيد هستند. نمودار اول مربوط به بازه زمانی دی الی اسفند ماه ۹۸ بوده و نمودار دوم در بازه زمانی فروردين الی خرداد ماه ۹۹ رسم شده است.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن kargozari-photos-01-1-1024x626.jpg است
دی الی اسفند ماه ۹۸
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن b4cf5fc0-4596-46ca-9b86-d647490a322d-1024x626.jpg است
فروردین الی خرداد ماه ۹۹

نمونه پست‌های مربوط به موضوعات پرتكرار در رابطه با كارگزاری مفيد:

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 7.png است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 8.png است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 9.png است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 10.png است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 11.png است

موضوعات پربحث در رابطه با كارگزاری آگاه:

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن kargozari-photos-03-1024x627.jpg است
دی الی اسفند ماه ۹۸
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن kargozari-photos-04-1-1024x627.jpg است
فروردین الی خرداد ماه ۹۹

نمونه پست‌های مربوط به موضوعات پرتكرار در رابطه با كارگزاری آگاه:

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 5-1.png است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 6-1.png است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 7-1.png است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 8-1.png است

موضوعات پربحث در رابطه با كارگزاری فارابی:

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 9-1.png است
دی الی اسفند ماه ۹۸
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 10-1.png است
فروردین الی خرداد ماه ۹۹

نمونه پست‌های مربوط به موضوعات پرتكرار در رابطه با كارگزاری فارابی:

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 11-1.png است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 12.png است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 13.png است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 14.png است

 نمودار زير روند انتشار  پست در رابطه با سه كارگزاری را با روند شاخص بورس در بازه زماني مورد بررسی مقايسه مي‌كند. نكته جالب اينجاست كه همه روندها در تاريخ‌های يكسان دارای نقطه اوج می‌باشند:

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن kargozari-photos-11-2-1024x626.jpg است
مقایسه روندها

با مقایسه حجم پست‌های منتشرشده در کل فضای مجازی می‌توان متوجه شد که درخصوص کدام کارگزاری بیشتر صحبت شده است:

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن kargozari-photos-07-1024x626.jpg است
مقایسه حجم داده‌ها

با اعمال تحلیل احساسات ر پست‌های منتشر شده می‌توان دریافت چه حجم از پست‌های منتشر شده انتقادی و چند درصد از آن‌ها ماهیت خبر داشته‌اند.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن kargozari-photos-08-1024x626.jpg است
کارگزاری مفید
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن kargozari-photos-09-1024x626.jpg است
کارگزاری فارابی
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن kargozari-photos-10-1024x626.jpg است
کارگزاری آگاه

دیدگاه‌ها

بدون دیدگاه، دیدگاه خود را در زیر اضافه کنید!


افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *