مرکز فرمان رسانه

مرکز فرمان رسانه، ابزاری برای مشاهده لحظه ای نمودارها و پست های رسانه های مختلف در رابطه با برند شرکت، برند رقبا، فعالیت های تبلیغاتی و بازاریابی و … است که در حال حاضر با محصول پایش و تحلیل رسانه کاوان یکپارچه است ولی به زودی به ابزارهای دیگر نظیر ابزار تحلیل گوگل یا ابزارهای مدیریت مشتری متصل خواهد شد.

جستجو کنید