تیمی

۹۵۰ /هزار تومان ماهانه

 • ۱۰ هزار پست
 • ۲ کاربر
 • ۵ پایش
 • ۱۰ نمودار
 • دسترسی به محتوای سه ماه اخیر
 • بروزرسانی لحظه ای
 • استفاده از هشدار
 • خروجی PDF/DOCX
 • پشتیبانی تیکتینگ
خرید

شرکتی

۳.۹ /میلیون تومان ماهانه

 • ۱۰۰ هزار پست
 • ۵ کاربر
 • ۲۰ پایش
 • ۴۰ نمودار
 • دسترسی به محتوای ۱۲ ماه گذشته
 • بروزرسانی لحظه ای
 • استفاده از هشدار
 • خروجی PDF/DOCX/XLSX
 • امکانات پایه تصمیم یار
 • امکانات پیشرفته تصمیم یار
 • دسترسی به کامنت های اینستاگرام
 • پشتیبانی تیکتینگ، تلفنی و ریموت
خرید

سازمانی

تماس بگیرید

 • تعداد پست نامحدود
 • تا ۵۰ کاربر
 • تعداد نامحدود پایش
 • تعداد نامحدود نمودار
 • دسترسی نامحدود به محتوا
 • بروزرسانی لحظه ای
 • استفاده از هشدار
 • خروجی PDF/DOCX/XLSX
 • امکانات پایه تصمیم یار
 • امکانات پیشرفته تصمیم یار
 • دسترسی به API
 • مرکز فرمان
 • دسترسی به کامنت های اینستاگرام
 • پشتیبانی تیکتینگ، تلفنی، ریموت و حضوری
خرید

تیمی

۷۸۰ /هزار تومان ماهانه

 • ۱۰ هزار پست
 • ۲ کاربر
 • ۵ پایش
 • ۱۰ نمودار
 • دسترسی به محتوای سه ماه اخیر
 • بروزرسانی لحظه ای
 • استفاده از هشدار
 • خروجی PDF/DOCX
 • پشتیبانی تیکتینگ
خرید

شرکتی

۳.۱ /میلیون تومان ماهانه

 • ۱۰۰ هزار پست
 • ۱۰ کاربر
 • ۲۰ پایش
 • ۴۰ نمودار
 • دسترسی به محتوای ۱۲ ماه گذشته
 • بروزرسانی لحظه ای
 • استفاده از هشدار
 • خروجی PDF/DOCX/XLSX
 • امکانات پایه تصمیم یار
 • امکانات پیشرفته تصمیم یار
 • دسترسی به کامنت های اینستاگرام
 • پشتیبانی تیکتینگ، تلفنی و ریموت
خرید

سازمانی

تماس بگیرید

 • تعداد پست نامحدود
 • تا ۵۰ کاربر
 • تعداد نامحدود پایش
 • تعداد نامحدود نمودار
 • دسترسی نامحدود به محتوا
 • بروزرسانی لحظه ای
 • استفاده از هشدار
 • خروجی PDF/DOCX/XLSX
 • امکانات پایه تصمیم یار
 • امکانات پیشرفته تصمیم یار
 • دسترسی به API
 • مرکز فرمان
 • دسترسی به کامنت های اینستاگرام
 • پشتیبانی تیکتینگ، تلفنی، ریموت و حضوری
خرید

سایر امکانات

 • امکان رصد تبلیغات پلتفرم های تبلیغاتی وب با پرداخت ماهانه ۱ میلیون تومان در پنل کاوان فراهم می شود.

 • امکان رصد گروه های عمومی یا مجاز خصوصی با پرداخت ۱ میلیون تومان در پنل کاوان فراهم می شود.

توضیحات

 • در صورتی که اکانت را برای استفاده شخصی و محدود می خواهید لطفا تماس بگیرید.
 • هر ۱۰ کامنت (در اینستاگرام یا وب سایت ها) معادل ۱ پست شمارش می شود.
 • در صورت تمام شدن میزان پست قابل تحلیل در ماه، امکان خرید بسته های ۲۰ هزار پست با قیمت ۵۰۰ هزار تومان، ۱۰۰ هزار پست با قیمت ۱.۵ میلیون تومان و ۲۰۰ هزار پست با قیمت ۲.۵ میلیون تومان وجود دارد. شارژ بسته های اضافی خریداری شده به ماه های بعد منتقل می شود.
 • قیمت اضافه کردن هر کاربر ۱۲۵ هزار تومان در ماه است.
 • برای ارتقای سایر امکانات و شرایط هر پلن، نیاز به ارتقا به پلن بالاتر است.

جستجو کنید