مدیریت روابط عمومی آنلاین چیست؟

تعریف روابط عمومی آنلاین روابط عمومی مجموعه فعالیت هایی است که یک شرکت یا سازمان برای برقراری ارتباط موثر و هدفمند با مخاطبین خود انجام می دهد. در دنیای غیرآنلاین از مجاری مختلف مثل روزنامه، کنفرانس یا برنامه تلویزیونی روابط عمومی انجام می گرفت. اکنون اما با گسترش استفاده از فضای مجازی و رسانه های […]

ادامه مطلب
1 2 3

جستجو کنید