کارگزاری ‌ها زیر ذره ‌بین کاربران فضای ‌مجازی

گزارش حاضر توسط پلتفرم هوشمند کاوان در رابطه با سه کارگزاری آگاه، مفید و فارابی آماده شده است. در این گزارش به نظرات کاربران فضای مجازی و موضوعات پربحث در خصوص سه کارگزاری نام برده شده، اشاره شده است. در همین راستا ابتدا نمودار هشتگ‌های پرتکراری که در شبکه اجتماعی توییتر در رابطه با این کارگزاری‌ها از دی ماه ۹۸ الی خرداد ماه ۹۹ تکرار شده است، قابل مشاهده است. نمودار زیر ابرهشتگ توییتر در رابطه با کارگزاری آگاه در بازه زمانی مورد بررسی می باشد:

ابر هشتگ توییتر در رابطه با کارگزاری آگاه

با کلیک روی هرکدام از هشتگ‌ها می‌توان پست‌های مربوطه را مشاهده کرد. پست زیر نمونه‌ای از پرتکرارترین هشتگ، #بورس، است که با کارگزاری آگاه آمده است:

ابر هشتگ توییتر در رابطه با کارگزاری فارابی در بازه زمانی مورد بررسی:

ابر هشتگ توییتر در رابطه با کارگزاری فارابی

طبق نمودار فوق سه هشتگ #کارگزاری_فارابی، #بورس و #فارابی به ترتیب پرتکرارترین هشتگ‌ها در توییتر در رابطه با کارگزاری فارابی در بازه زمانی مورد بررسی می‌باشند. نمونه پست از #کارگزاری_فاربی قابل مشاهده است:

ابر هشتگ توییتر در رابطه با کارگزاری مفید در بازه زمانی مورد بررسی:

ابر هشتگ توییتر در رابطه با کارگزاری مفید

پست زیر نمونه‌ای از پرتکرارترین هشتگ، #بورس، است که با کارگزاری مفید آمده است:

در این بخش از گزارش به موضوعات پرتکراری که در فضای مجازی در رابطه با سه کارگزاری مورد بررسی صحبت شده است، اشاره می‌شود. دو نمودار زیر موضوعات پربحث در رابطه با کارگزاری مفید هستند. نمودار اول مربوط به بازه زمانی دی الی اسفند ماه ۹۸ بوده و نمودار دوم در بازه زمانی فروردین الی خرداد ماه ۹۹ رسم شده است.

دی الی اسفند ماه ۹۸
فروردین الی خرداد ماه ۹۹

نمونه پست‌های مربوط به موضوعات پرتکرار در رابطه با کارگزاری مفید:

موضوعات پربحث در رابطه با کارگزاری آگاه:

دی الی اسفند ماه ۹۸
فروردین الی خرداد ماه ۹۹

نمونه پست‌های مربوط به موضوعات پرتکرار در رابطه با کارگزاری آگاه:

موضوعات پربحث در رابطه با کارگزاری فارابی:

دی الی اسفند ماه ۹۸
فروردین الی خرداد ماه ۹۹

نمونه پست‌های مربوط به موضوعات پرتکرار در رابطه با کارگزاری فارابی:

 نمودار زیر روند انتشار  پست در رابطه با سه کارگزاری را با روند شاخص بورس در بازه زمانی مورد بررسی مقایسه می‌کند. نکته جالب اینجاست که همه روندها در تاریخ‌های یکسان دارای نقطه اوج می‌باشند:

مقایسه روندها

با مقایسه حجم پست‌های منتشرشده در کل فضای مجازی می‌توان متوجه شد که درخصوص کدام کارگزاری بیشتر صحبت شده است:

مقایسه حجم داده‌ها

با اعمال تحلیل احساسات ر پست‌های منتشر شده می‌توان دریافت چه حجم از پست‌های منتشر شده انتقادی و چند درصد از آن‌ها ماهیت خبر داشته‌اند.

کارگزاری مفید

کارگزاری فارابی
کارگزاری آگاه

دیدگاهی بنویسید

نوشته های مرتبط

جستجو کنید